Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Jan Kalman - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa 28 października 1999 roku uchwałą Zarządu Miasta Żyrardowa. Posiada ponad trzydziestoletni staż na stanowiskach kierowniczych. W PEC "Żyrardów" odpowiedzialny za całość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

RADA NADZORCZA

Marek Henryk Olkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamila Dorota Bury

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Włodzimierz Borowiec

Członek Rady Nadzorczej

Michał Sławomir Więch

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Członek Rady Nadzorczej