Witam na oficjalnej stronie Przedsiębiorstwa.
Ufam, że informacje zawarte w serwisie pozwolą Państwu poznać naszą firmę. Zapraszam do lektury,
chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Prezes PEC - Jan Kalman

 

Oferta

 

Zgodnie ze swoim statutem i zakresem działania PEC "Żyrardów" oferuje:

- dostawy ciepła produkowanego we własnych źródłach,

- usługi przesyłu energii cieplnej własnymi sieciami dla ludności, instytucji i podmiotów gospodarczych.

     Zasady i warunki, na jakich odbywa się działalność w zakresie produkcji i sprzedaży energii cieplnej są zawarte w ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

     Ceny usług oferowanych przez PEC są zatwierdzane przez organ państwowy - Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie, w formie taryfy na produkcję i przesył energii ciepnej.

 

     Od dnia 01 grudnia 2017 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, zostanie wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 09 listopada 2017 poz. 10063.

Taryfa dla ciepła - pobierz tutaj

Wykaz cen - pobierz tutaj

 

    Z dniem 01 lutego 2018 roku uległy zmianie stawki opłat za ciepło dla grupy taryfowej "S".

Stawki opłat za usługi przesyłowe oraz za nośnik ciepła nie uległy zmianie.

Wykaz cen - pobierz tutaj.

 

      Poza swoją podstawową ofertą PEC "Żyrardów" świadczy usługi w zakresie:

- sprzedaży żużla paleniskowego,

- świadczenie usług ważenia na elektronicznej wadze samochodowej.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com