Taryfa dla ciepła

Od dnia 01 września 2019 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, została wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 08 sierpnia 2019 poz. 9694.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Z dniem 01 stycznia 2020 roku ulegną zmianie stawki opłat za ciepło dla grupy taryfowej „S”. Stawki opłat za usługi przesyłowe oraz za nośnik ciepła nie uległy zmianie.

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj

Od dnia 01 lutego 2021 r., zgodnie z decyzją Prezesa Regulacji Energetyki, zostanie wprowadzona nowa taryfa dla ciepła. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 5(735) z dnia 13 stycznia 2021 r.

Taryfa dla ciepła – pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie cen – pobierz tutaj