Inne usługi

Poza swoją podstawową ofertą PEC „Żyrardów” świadczy usługi w zakresie:

  • sprzedaży żużla paleniskowego,
  • świadczenie usług ważenia na elektronicznej wadze samochodowej.